Massimo Gramellini

Massimo Gramellini

Torino, 2 Ottobre 1960